Prva redovita Skupština UKDG-a održana je 26. travnja  2012. godine s početkom u 13:00 sati, u zgradi Chromosovog tornja u Zagrebu.

Za sjednicu Skupštine Upravni odbor predložio je  sljedeći dnevni red:
- Otvaranje Skupštine
- Verifikacija nazočnih članova Udruge  i utvrđivanje ukupnog broja raspoloživih glasova
- Utvrđivanje dnevnog reda

 1. Izvještaj o radu udruge za razdoblje  rujan/prosinac 2011. godine
  - Izvjestitelj: predsjednik Udruge
 2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od rujan/prosinac  2011. godine
  - Izvjestitelj: predsjednik Udruge
 3. Prijedlog programa rada Udruge za 2012. godinu
  - Izvjestitelj: predsjednik Udruge
 4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu
  - Izvjestitelj: predsjednik Udruge
 5. Razno
 
 Novosti