Druga sjednica Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu održana je  21. veljače 2012. godine,  s početkom u 13,00 sati  u prostorijama HKIG-a, Ulica grada Vukovara 271.

Za sjednicu Upravnog odbora predložen  je slijedeći dnevni red :

-utvrđivanje broja nazočnih članova ili njihovih punomoćnika, potrebnih za donošenje pravovaljanih  odluka Upravnog odbora

-verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Upravnog odbora Udruge

  1. Izvještaj o radu Udruge  za razdoblje od rujan/prosinac 2011. godine
  2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od rujan/prosinac 2011. godine
  3. Prijedlog programa rada Udruge za 2012. godinu
  4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu
  5. Informacije, pitanja i prijedlozi 

-Informacija o aktivnostima Hrvatske Udruge konzultanata

-Izrada loga Udruge

-Izrada WEB stranice Udruge

-Raspodjela zadataka 

-Upiti vezani na članstvo u Udruzi 

-Anketa o prioritetima rada Udruge

-Rasprava o prvoj redovitoj Skupštini Udruge

 
 

  Preuzmite dokumente

Zapisnik 2.sjednice UO-a(69 KB)
 
 Novosti