Prva sjednica Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu održana je  11. listopada 2011. godine,  s početkom u 14,00 sati, u prostorijama HKIG-a, Ulica grada Vukovara 271.

Predsjednik Udruge je za sjednicu predložio slijedeći dnevni red :

 1. Izvještaj predsjednika o osnivanju i početku rada  Udruge
 2.  Prijedlozi predsjednika Udruge
  - Prijedlog privremenog  programa rada Udruge za  2011.  za razdoblje rujan/prosinac 2011.
  - Prijedlog privremenog financijskog plana za 2011. godinu  za razdoblje od rujan/prosinac 2011.
  - Prijedlog zaključivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora i Ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova
 3. Dogovor o načinu rada tijela Udruge i informiranju članstva o radu
 4. (Skupština, Predsjednik, Upravni odbor, Tajništvo)
 5. Raspodjela zadataka i nadležnosti koji proizlaze iz akata Udruge  i programa rada
 6. Informacija o statusu ranije osnovane Udruge konzultanata
 7. Razno
 
 

  Preuzmite dokumente

Zapisnik 1.sjednice UO-a(44.91 KB)
 
 Novosti