Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Adresa: Grada Vukovara 271; 10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420

E-mail: info@hkig.hr

OIB: 65080653676

 

Posjetite web stranicu