Centar za organizaciju građenja 1994

Adresa: Gračanska cesta 39; 10000 Zagreb

Telefon: 01/4646 710

E-mail: info@cog1994.hr

OIB: 51521331536

 

Posjetite web stranicu