Tijela udruge

Predsjednik
 
Krunoslav Komesar

Krunoslav Komesar

dipl.ing.građ.

Gark konzalting d.o.o.

Direktor
kruno@konzalting.com

Dipl.ing građ. Krunoslav Komesar je predsjednik UKDG-a od svibnja 2021. godine, te sa 30 godina iskustva u nadzoru, konzaltingu i upravljanju velikim investicijskim projektima, kao i aktivnom članstvu u brojnim udrugama poput Hrvatskog društva sudskih vještaka, Hrvatskom savezu građevinskih inženjera i Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, vodi dobrim primjerom svakodnevno ulažući napore kako bi se poboljšala građevinska struka i podigao standard inženjerskog posla u Hrvatskoj.

 
 

Upravni odbor udruge

Članovi izabrani na Osnivačkoj skupštini
 
Branimir Bosanac

Branimir Bosanac

dipl.ing.građ.

CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA D.O.O.

Direktor
branimir@cog1994.hr
Slobodan Jeričević

Slobodan Jeričević

dipl.ing.građ.

Investinženjering d.o.o. 

Direktor
slobodan.jericevic@gin.hr
Aleksandar Šarić

Aleksandar Šarić

dipl.ing.građ.

CONAS d.o.o.

Direktor
saricale@gmail.com
Branko Poljanić

Branko Poljanić

dipl.ing.građ.

B.P. Poslovno savjetovanje d.o.o.

Direktor
bpoljanic@gmail.com
 
Članovi imenovani ispred Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 
Nina Dražin Lovrec

Nina Dražin Lovrec

dipl.ing.građ.

HKIG

Predsjednica Komore
nina.drazin.lovrec@hkig.hr
Siniša Radaković

Siniša Radaković

dipl.ing.građ.

Exstructa d.o.o.

Direktor
sinisa.radakovic@exstructa.hr