O Udruzi konzultantskih društava u graditeljstvu
 

O Udruzi konzultantskih društava u graditeljstvu

 

Cilj udruživanja je unaprijediti učinkovitost poslovanja na temelju važećih propisa. Udruženi možemo zajednički raditi na promicanju prava i interesa konzultantskih društava i inženjerske struke u obavljanju konzultantskih usluga te generirati dinamičan i održivi rast hrvatskog gospodarstva.

Misija

Misija udruge je pomoći članovima postati uspješnijima.

Udruga je osnovana kako bi okupila pravne subjekte koji se bave konzultantskom djelatnošću u graditeljstvu a radi zaštite i unaprjeđenja njihovog poslovnog interesa i ugleda afirmacijom pravila struke i profesionalne etike.  Cilj udruživanja je unaprjeđenje efikasnosti poslovanja  poštujući pozitivne propise i međunarodne norme. 

Udruga će se svojim radom poštujući osnovne akte (Statut, Etički kodeks) te djelujući u skladu sa pozitivnim propisima RH, zalagati za promicanje poslovne i regulatorne klime u kojoj će se svojim članovima omogućiti pružanje usluga na najvišoj razini. 

Izdvajaju se slijedeći strateški prioriteti:

  • Izgraditi jasnu sliku o značaju i ulozi konzultantskih društava te ih promovirati kao pouzdane savjetnike kroz strateško partnerstvo, gradeći ugled, povećavajući svijest te stvarajući prepoznatljivost inženjerstva kao djelatnosti,
  • Poticati poslovnu suradnju među članovima Udruge na principima unapređivanja međusobnih odnosa i partnerstva. Poticati razmjenu iskustva između članica Udruge. Jačati komunikaciju i razmjenu informacija među članicama Udruge. Stvarati uvjete za zajednički nastup  Članova prema domaćim i inozemnim partnerima,
  • Zauzimati se za bolju poslovnu i regulatornu klimu utječući na Upravna tijela, Korisnike usluga i ostale zainteresirane strane. Uspostaviti pozitivne i konstruktivne odnose s tijelima državne vlasti i zakonodavstva, te komorama i drugim lokalnim i međunarodnim instancama koje se staraju o donošenju i primjeni pravila u konzultantskoj djelatnosti,
  • Ostvarivati razne vidove suradnje sa sveučilištima, institutima, stručnim udrugama i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
  • Usklađivati uvjete izvršavanja poslovnih zadataka članova predlaganjem i uređivanjem metoda i preporuke za ugovaranje odnosno vrednovanje konzultantskih usluga. Pratiti njihovu primjenu u praksi, te s njima osim svojih članova upoznavati i širu javnost,
  • Organizirati stručnu edukaciju iz djelokruga interesa članica održavanjem skupova, izdavanjem biltena, brošura i raznih vrsta publikacija namijenjenih članstvu i javnosti,
  • Informirati članica o relevantnim dešavanjima u građevinskom sektoru i drugim oblastima važnim za kvalitetno pružanje inženjerskih konzultantskih usluga,
  • Definirati se kao prepoznatljiv autoritet za pitanja domaćeg gospodarstva

Udruga ima ambiciju funkcionirati kao poslovna i lobistička mreža. Ona će postati glas unutar Hrvatske koji će štititi i unapređivati poslovne interese konzultantskih društava. Snaga Udruge će se definirati na osnovu broja članica te programa i usluga koje će pružati.

 

Tijela udruge

Predsjednik
 
Krunoslav Komesar

Krunoslav Komesar

dipl.ing.građ.

Gark konzalting d.o.o.

Direktor
kruno@konzalting.com

Dipl.ing građ. Krunoslav Komesar je predsjednik UKDG-a od svibnja 2021. godine, te sa 30 godina iskustva u nadzoru, konzaltingu i upravljanju velikim investicijskim projektima, kao i aktivnom članstvu u brojnim udrugama poput Hrvatskog društva sudskih vještaka, Hrvatskom savezu građevinskih inženjera i Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, vodi dobrim primjerom svakodnevno ulažući napore kako bi se poboljšala građevinska struka i podigao standard inženjerskog posla u Hrvatskoj.

 
 

Upravni odbor udruge

Članovi izabrani na Osnivačkoj skupštini
 
Branimir Bosanac

Branimir Bosanac

dipl.ing.građ.

CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA D.O.O.

Direktor
branimir@cog1994.hr
Slobodan Jeričević

Slobodan Jeričević

dipl.ing.građ.

Investinženjering d.o.o. 

Direktor
slobodan.jericevic@gin.hr
Aleksandar Šarić

Aleksandar Šarić

dipl.ing.građ.

CONAS d.o.o.

Direktor
saricale@gmail.com
Branko Poljanić

Branko Poljanić

dipl.ing.građ.

B.P. Poslovno savjetovanje d.o.o.

Direktor
bpoljanic@gmail.com
 
Članovi imenovani ispred Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 
Nina Dražin Lovrec

Nina Dražin Lovrec

dipl.ing.građ.

HKIG

Predsjednica Komore
nina.drazin.lovrec@hkig.hr
Siniša Radaković

Siniša Radaković

dipl.ing.građ.

Exstructa d.o.o.

Direktor
sinisa.radakovic@exstructa.hr