Centar za organizaciju građenja 1994

Adress: Gračanska cesta 39; 10000 Zagreb

Phone: 01/4646 710

E-mail: info@cog1994.hr

OIB: 51521331536

 

Visit the website