UKDG već treću godinu zaredom objavljuje PREPORUČENE iznose plaća konzultanata (iskazani iznosi nisu obvezni, već predstavljaju realni omjer plaća inženjerske struke u RH odnosu na ukupne realne (stvarne) cijene rada u građevinarstvu u razdoblju 2017-2022), a posebice uvažavajući i prosječne iznose plaće inženjera konzultanata u tvrtkama u stranom vlasništvu koje rade i djeluju u RH.

Iskazane naknade za promatrano razdoblje (2023-2024) predstavljaju početne (osnovne) naknade rada inženjera konzultanata, koje mogu biti i znatno više, ovisno o složenosti projekta i usklađene su sa porastom troškova života i plaća u srodnim granama, te se primjenjuju od 01.10.2023.g.

Nakon našeg pisanog upita od 21.07.2021. Agenciji za zaštitu tržišnog nadmetanja (AZTN), ista je izdala Mišljenje 29.07.2021., u kome je navedeno da nije sporna objava niže predloženih iznosa plaća konzultanata, budući navedeno nije u nadležnosti kontrole AZTN - iz čega proizlazi da je ovaj dokument moguće javno objaviti i publicirati.

Opis kategorija inženjera - konzultanata

Inženjer I - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore inženjera*, s min. 5 godina stručnog iskustva** - ČLAN STRUČNOG TIMA

Inženjer II - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore inženjera*, s min. 10 godina stručnog iskustva** - SPECIJALIST

Inženjer III - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore, s min. 15 godina stručnog iskustva - VODITELJ PROJEKTA

*članstvo u komori inženjera - podrazumijeva se članstvo konzultanta u odgovarajućoj komori inženjera u RH (HKIG, HKA, HKOIG, HKIE, HKIS)
**stručno iskustvo podrazumijeva odgovarajuće stručno iskustvo na konzultantskim poslovima u graditeljstvu

Bazne (osnovne) mjesečne neto plaće inženjera

Odnosi plaća između kategorija
Između II i I, III i II                                Između II i II, III i I

Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 2.147,24 € + terenski dodatak/dnevnica 1,00   - 
Inženjer II 2.837,43 € + terenski dodatak/dnevnica 1,32 1,00
Inženjer III 3.604,30 € + terenski dodatak/dnevnica 1,27 1,68

U cijenama nisu iskazani ostali dodaci na plaću (posebna nagrada, bonusi i dr)

Da bi se osigurale neto plaće inženjera iz Tablice 1 - okvirna bruto plaća sa svim uključenim troškovima tvrtke na plaću iznosila bi: 

Bazne (osnovne) mjesečne brutto plaće inženjera

Odnosi plaća između kategorija

Između II i I, III i II                                 Između II i II, III i I

Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 5.110,44 € 7.090,27 € 1,00  
Inženjer II 6.809,83 € 8.789,66 € 1,33 1,00
Inženjer III 8.830,54 € 10.810,36 € 1,30 1,73

U cijenama nisu iskazani ostali dodaci na plaću (posebna nagrada, bonusi i dr)

Faktor indirektnih troškova
Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi
Inženjer II 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi
Inženjer III 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi
Rad na terenu obuhvaća sljedeće troškove:
- rad na terenu u cijeni mjesečnog rada
- troškovi smještaja 500,00 €
- troškovi prehrane 156,21 €
- dnevnica/terenski dodatak  660,00 €
- prijevoz 4x mjesečno do/od gradilišta do 400 km 663,61 €
Ukupno povećani troškovi za rad na terenu 1.979,83 €
Bazne (osnovne) bruto cijene radnog sata inženjera (kod obračuna usluga po satima)

Odnosi između kategorija

Između II i I, III i II                             Između II i II, III i I

Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 61,58 € Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,00  
Inženjer II 80,52 € Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,31 1,00
Inženjer III 101,23 € Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,26 1,644

Napomena: Primjena obračuna rada inženjera - konzultanata po radnom satu primjenjuje se kod povremenog angažmana konzultanata, na bazi angažmana u trajanju od nekoliko sati do nekoliko dana

Predložene bazne (osnovne) cijene inženjerskih konzultantskih usluga zasnovane su na:

  • realnoj cijeni inženjerskog rada na tržištu građevinske industrije i usluga u Republici Hrvatskoj i odnosima cijena rada u građevinarstvu
  • primjerenoj naknadi rada inženjera uvažavajući ostale struke, a posebice neto plaće u tvrtkama u stranom vlasništvu u RH, u graditeljskom sektoru
  • načelu da se inženjeri trebaju aktivno posvetiti povjerenom im projektu (da se spriječi neprofesionalno ponašanje inženjera koji pokrivaju u isto vrijeme veliki broj projekata)
  • nastojanju da se cijena inženjerskog rada unutar investicijskog projekta u RH što više približi udjelu inženjerskih usluga kao na projektima u zapadnoj Europi
 
 
 Aktivnosti