Osnivačka skupština Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela osnovne akte za osnivanje i početak rada Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu.

 

  Preuzmite dokumente

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01.) Osnivačka skupština Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu na sjednici održanoj 17.03.2011. godine donijela je

Statut Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu

Osnivačka skupština Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu na sjednici održanoj 17.03.2011. godine donijela je

Etički kodeks Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu

Na temelju članka 20. stavka 2. Statuta Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, Osnivačka skupština Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, donijela je

Odluku o visini članarine za članove Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu

Osnivačka skupština Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu održana je 17. ožujka 2011. godine.

Zapisnik osnivačke skupštine UKDG

Gradsku ured za opću upravu, u postupku po zahtjevu UKDG, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, za upis u registar udruga, temeljem članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/2001) i članka 10. Odluke o ustrojst

Rješenje o upisu u registar udruga